Yellowfrog - logo
Zespół yellowfrog

BHP - Bydgoszcz

BHP to zbiór norm, które mają na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Dzięki przestrzeganiu tych zasad możliwa jest produktywna praca z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Każdy pracodawca powinien zorganizować odpowiednie szkolenie przed rozpoczęciem pracy przez nowych pracowników. Większość przedsiębiorstw zleca to zadanie zewnętrznej firmie, zajmującej się prowadzeniem odpowiednich szkoleń BHP. Podczas trwania stosunku pracy konieczne jest natomiast organizowanie szkoleń okresowych, czym również się zajmujemy. Zapewniamy stałą opiekę nad firmami w celu stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zapraszamy do poznania pełnej oferty biura rachunkowego.

Realizowana przez nas obsługa to nie tylko szkolenia BHP. Jest to szereg kompleksowych usług świadczonych różnym przedsiębiorstwom, realizowanych na podstawie indywidualnie przygotowywanej umowy. Oferowane przez nas szkolenia z zakresu BHP, a także pełna obsługa dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, pozwalają Państwu powierzyć naszej firmie obowiązki, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy mobilni i pozostajemy do Państwa dyspozycji, a w nagłych przypadkach, np. wypadek, działamy 24 h/dobę.

W ramach stałej współpracy związanej z BHP oferujemy:

 • przejęcie obowiązków ciążących na pracodawcy (związanych z organizacją pracy pod kątem jej bezpieczeństwa i higieny),
 • szkolenia BHP – wstępne oraz okresowe,
 • doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych i innych wewnętrznych aktów prawnych,
 • sporządzanie do ZUS i GUS dokumentacji powypadkowej,
 • uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnętrzne do tego uprawnione,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z nowych przepisów prawnych i zaleceń pokontrolnych,
  dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej.

Ochrona środowiska

W ramach nadzoru nad sprawami ochrony środowiska realizujemy nadzór nad gospodarką odpadami. Wypełniamy niezbędne zestawienia – o odpadach, o gospodarczym korzystaniu ze środowiska, KOBIZE i inne – zależnie od prowadzonej przez Państwa firmy. Jeśli chcą Państwo skorzystać z usługi, wszelkie szczegóły dotyczące oferty można uzyskać telefonicznie lub mailowo. Chętnie odpowiemy na pytania i wyjaśnimy, na czym dokładnie polega nasz nadzór nad sprawami związanymi z ochroną środowiska.