Yellowfrog - logo

BHP I P POŻ.

Zespół yellowfrog

OBSŁUGA BHP

Poprzez stałą opiekę (stały nadzór) nad firmami i stałą współpracę z przedsiębiorcami i specjalistami pomagamy w kreowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz spełnianiu przez pracodawców wymogów stawianych przez prawo.

Realizowana przez nas obsługa to nie tylko szkolenia BHP. Jest to szereg kompleksowych usług świadczonych różnym przedsiębiorstwom, realizowanych na podstawie indywidualnie przygotowywanej umowy współpracy z naszą gruczańską firmą bądź jej bydgoskim oddziałem. Zarówno oferowane przez nas szkolenia BHP, jak i pełna obsługa w tym zakresie, pozwala Państwu powierzyć naszej firmie obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteśmy mobilni i pozostajemy do Państwa dyspozycji, a w nagłych przypadkach, np. wypadek, działamy 24h/dobę. Obsługę realizujemy nie tylko w Bydgoszczy.

W ramach stałej współpracy oferujemy:

 • przejęcie obowiązków ciążących na pracodawcy (związanych z organizacją pracy pod kątem jej bezpieczeństwa i higieny),
 • szkolenia BHP – wstępne oraz okresowe,
 • doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych i innych wewnętrznych aktów prawnych,
 • sporządzanie do ZUS i GUS dokumentacji powypadkowej,
 • uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnętrzne do tego uprawnione,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z nowych przepisów prawnych i zaleceń pokontrolnych,
  dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej.

OBSŁUGA P POŻ.

W ramach nadzoru PPOŻ. możemy być pomocni przy:

 • wyznaczaniu dróg ewakuacyjnych,
 • uczestniczenie w trakcie kontroli przez organy zewnętrzne do tego uprawnione,
 • szkoleniach z zakresu PPOŻ.,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych z zakresu PPOŻ.,
 • nadzór nad pracami niebezpiecznymi pożarowo,
 • określeniu wymaganej ilości i doborze oraz rozmieszczeniu środków gaśniczych,
 • tworzeniu i aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach nadzoru nad sprawami Ochrony Środowiska realizujemy nadzór nad gospodarką odpadami, wypełniamy konieczne zestawienia – o odpadach, o gospodarczym korzystaniu ze środowiska, KOBIZE i inne – zależnie od prowadzonej przez Państwa firmy.

SZKOLENIA BHP

Aby skutecznie chronić pracowników, potrzebne są odpowiednie szkolenia BHP. W standardowym wykonaniu odbywają się one co 3, lub więcej lat. Praktyka podpowiada, iż często czas ten jest zbyt długi, aby móc zapewnić pracownikom skuteczną ochronę.

Zgodnie z teorią wypadkowości każdy wypadek można rozpatrzyć na trzech płaszczyznach:

 • zagrożeń lub uchybień technicznych,
 • niewłaściwej organizacji pracy,
 • błędnych zachowań ludzkich.

W związku z powyższym, aby skutecznie minimalizować straty, proponujemy Państwu szkolenia BHP ukierunkowane na zagadnienia bezpiecznej organizacji pracy, identyfikacji czynników szczególnie niebezpiecznych oraz utrwalające stosowane w zakładzie procedury.

Każde, przeprowadzane przez naszą bydgoską firmę szkolenie zwraca szczególną uwagę na wypracowanie odpowiednich zachowań ludzkich – zarówno u osób kierujących pracownikami, jak też u pracowników. Spotkania z instruktorem ukierunkowane są na zdobycie przez uczestników wiedzy praktycznej, opartej na dogłębnej analizie wypadków. Szkolenia BHP odbywają się przede wszystkim w Bydgoszczy i prowadzone są w formie seminarium. Osoby prowadzące posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Podstawowym celem seminarium jest wytworzenie i utrwalanie odpowiednich nawyków i zachowań przy pracy, jak również podczas niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.

SZKOLENIA BHP ON-LINE

W ramach nowoczesnych rozwiązań z zakresu BHP możemy zaoferować szkolenia BHP realizowane systemem On-Line. Dzięki temu rozwiązaniu w zasadzie odległość nie ma znaczenia. Znika również uciążliwość dojeżdżania do ośrodka szkoleniowego.

CENNIK SZKOLEŃ

Rodzaj Szkolenia Cena zł/os.
Szkolenie okresowe dla Pracodawców4 300 zł
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami4 160 zł
Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych4 80 zł
Szkolenie okresowe dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych4 60 zł

Szkolenie wypadkowe

Omówienie charakterystycznych przyczyn wypadków, profilaktyki oraz szkolenie praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- 7h dla osób kierujących pracownikami
- 8h dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Dla osób kierujących pracownikami:
150 zł

Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:
100 zł

Szkolenie z zasad pierwszej pomocy

2h teoria, 2h ćwiczenia: 100 zł

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami

połączone z rejsem żeglarskim po Chorwacji/Grecji.

Czas trwania: 7 dni

3500 zł/os.

min. 6 osób

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami

połączone z rejsem żeglarskim po Bałtyku.

Czas trwania: 7 dni

1800 zł/os
.
min. 6 osób

1
 Przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
2 Ceny szkoleń specjalistycznych ustalamy indywidualnie wg potrzeb klientów
3 PODANE CENY NIE DOTYCZĄ FIRM BĘDĄCYCH POD STAŁYM NADZOREM
4 Ilość godzin i program zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie szkoleń BHP

KONTAKT

Mapy Google

Adres

ul. B. Chrobrego 22/2
85-047 Bydgoszcz

Czynne

Poniedziałek–Piątek
7:00–15:00

Zadzwoń