Yellowfrog - logo

Szkolenia BHP — Bydgoszcz

Prowadzimy szkolenia BHP w Bydgoszczy i całej Polsce. Panele edukacyjne są niezbędne w celu organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu pracy. Zapewniają one ochronę pracownikom, a uczestniczenie w nich jest niezbędne zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i w jej trakcie, co wynika z przepisów prawa.

Prowadzimy szkolenia, podczas których zwracamy uwagę na wypracowanie odpowiednich zachowań nie tylko u pracodawców, ale także u pracowników. Stawiamy na praktyczny aspekt zajęć, edukując na temat tego, że nie chodzi jedynie o wypełnienie obowiązków formalnych, ale zdobycie praktycznych umiejętności, które będzie się wykorzystywać w codziennej pracy i na wypadek pojawienia się zagrożenia.

Doświadczeni prowadzący

Osoby prowadzące szkolenia BHP mają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Spotkania ukierunkowane są na zdobycie przez uczestników wiedzy praktycznej, opartej na dogłębnej analizie wypadków. Ich podstawowym celem jest wytworzenie i utrwalanie odpowiednich nawyków oraz zachowań przy pracy. Podczas szkoleń można również zdobyć wiedzę dotyczącą udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.

Prowadzimy również szkolenia okresowe z BHP, które powinny odbywać się regularnie. Standardowo prowadzi się je co 3 lub nawet więcej lat. Doświadczenie podpowiada jednak, że ten czas jest zbyt długi, aby móc zapewnić pracownikom odpowiednią ochronę. W związku z tym zalecamy częstsze organizowanie szkoleń — szczególnie jeśli dojdzie np. do istotnych zmian w zakresie technologii stosowanych w pracy czy charakteru świadczonych usług. Wraz z nimi często pojawiają się bowiem dodatkowe zagrożenia.

Rodzaje wypadków w pracy

Zgodnie z teorią wypadkowości każdy wypadek można rozpatrzyć na trzech płaszczyznach:

  • zagrożeń lub uchybień technicznych,
  • niewłaściwej organizacji pracy,
  • błędnych zachowań ludzkich.

Zminimalizowanie ryzyka takich zdarzeń jest możliwe, jeśli postawi się na edukację w zakresie tego, jak właściwie zachowywać się w miejscu pracy. Czytanie regulaminów i sama wiedza teoretyczna nie są wystarczające do tego, aby przekazać, z jakim poważnymi zagrożeniami ma się do czynienia na co dzień.

Praktyczne przykłady zaczerpnięte z codziennego życia zmieniają jednak stosunek do bagatelizowania czynników zagrożenia. To oznacza, że szkolenia okresowe z BHP mają sens i faktycznie minimalizują ryzyko niepożądanych zdarzeń w pracy.

W trakcie zajęć poruszamy zagadnienia bezpiecznej organizacji pracy, identyfikacji czynników szczególnie niebezpiecznych oraz utrwalające stosowane w zakładzie procedury. Prowadzimy również szkolenia ppoż., w których trakcie poruszamy tematykę związaną z ochroną przeciwpożarową.

Szkolenia z BHP online

Prowadzone przez naszych pracowników szkolenia BHP mogą odbywać się online. Jesteśmy otwarci na potrzeby i oczekiwania Klientów, dlatego indywidualnie ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące spotkań. Niekiedy nie ma możliwości umówienia stacjonarnych zajęć, co wynika np. z trybu organizacji pracy w danej firmie. Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby, dlatego w takiej sytuacji zapewniamy zdalne szkolenie — w dogodnej dla Ciebie formie i we wspólnie ustalonym czasie.

Jest to wygodna opcja, dzięki której w spotkaniach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, bez konieczności opuszczania domu bądź miejsca pracy. Program szkoleń BHP online jest dokładnie taki sam jak szkoleń prowadzonych stacjonarnie. Podczas paneli edukacyjnych nie tylko przedstawiamy materiały, ale również zachęcamy uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i odpowiadamy na pojawiające się pytania.

Cennik szkoleń BHP

Rodzaj Szkolenia Cena zł/os.
Szkolenie okresowe dla Pracodawców4 300 zł
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami4 160 zł
Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych4 80 zł
Szkolenie okresowe dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych4 60 zł

Szkolenie wypadkowe

Omówienie charakterystycznych przyczyn wypadków, profilaktyki oraz szkolenie praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- 7h dla osób kierujących pracownikami
- 8h dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Dla osób kierujących pracownikami:
150 zł

Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:
100 zł

Szkolenie z zasad pierwszej pomocy

2h teoria, 2h ćwiczenia: 100 zł

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami

połączone z rejsem żeglarskim po Chorwacji/Grecji.

Czas trwania: 7 dni

3500 zł/os.

min. 6 osób

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami

połączone z rejsem żeglarskim po Bałtyku.

Czas trwania: 7 dni

1800 zł/os
.
min. 6 osób

1
 Przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
2 Ceny szkoleń specjalistycznych ustalamy indywidualnie wg potrzeb klientów
3 PODANE CENY NIE DOTYCZĄ FIRM BĘDĄCYCH POD STAŁYM NADZOREM
4 Ilość godzin i program zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie szkoleń BHP