Yellowfrog - logo

Szkolenia BHP - Bydgoszcz

Szkolenia BHP są niezbędne w celu organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu pracy. Zapewniają one ochronę pracownikom, a uczestniczenie w nich jest niezbędne zarówno przed rozpoczęciem pracy, jak i w jej trakcie. Prowadzimy szkolenia, podczas których zwracamy szczególną uwagę na wypracowanie odpowiednich zachowań ludzkich – nie tylko u pracodawców, ale także u pracowników. Osoby prowadzące szkolenia BHP mają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Spotkania ukierunkowane są na zdobycie przez uczestników wiedzy praktycznej, opartej na dogłębnej analizie wypadków. Ich podstawowym celem jest wytworzenie i utrwalanie odpowiednich nawyków oraz zachowań przy pracy. Podczas szkoleń można również zdobyć wiedzę dotyczącą udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.

Prowadzimy również szkolenia okresowe z BHP, które powinny odbywać się regularnie. Standardowo prowadzi się je co 3 lub nawet więcej lat. Doświadczenie podpowiada jednak, że ten czas jest zbyt długi, aby móc zapewnić pracownikom odpowiednią ochronę. Z tego powodu zalecamy organizowanie szkoleń BHP częściej.

Zgodnie z teorią wypadkowości każdy wypadek można rozpatrzyć na trzech płaszczyznach:

  • zagrożeń lub uchybień technicznych,
  • niewłaściwej organizacji pracy,
  • błędnych zachowań ludzkich.

W związku z powyższym, aby skutecznie minimalizować straty, proponujemy Państwu szkolenia BHP ukierunkowane na zagadnienia bezpiecznej organizacji pracy, identyfikacji czynników szczególnie niebezpiecznych oraz utrwalające stosowane w zakładzie procedury. Zapraszamy do poznania oferty pełnej ksiegowości.

Szkolenia BHP online

Prowadzone przez naszych pracowników szkolenia BHP mogą odbywać się online. Jesteśmy otwarci na potrzeby i oczekiwania Klientów, dlatego indywidualnie ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące spotkań. Organizujemy szkolenia nie tylko w zakładzie pracy czy naszym biurze, ale również internetowo. Jest to wygodna forma, dzięki której w spotkaniach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, bez konieczności opuszczania domu bądź miejsca pracy. Program szkoleń BHP online jest dokładnie taki sam, jak szkoleń prowadzonych stacjonarnie. Podczas spotkań nie tylko przedstawiamy materiały, ale również odpowiadamy na pytania.

Cennik szkoleń BHP

Rodzaj Szkolenia Cena zł/os.
Szkolenie okresowe dla Pracodawców4 300 zł
Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami4 160 zł
Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych4 80 zł
Szkolenie okresowe dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych4 60 zł

Szkolenie wypadkowe

Omówienie charakterystycznych przyczyn wypadków, profilaktyki oraz szkolenie praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- 7h dla osób kierujących pracownikami
- 8h dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Dla osób kierujących pracownikami:
150 zł

Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:
100 zł

Szkolenie z zasad pierwszej pomocy

2h teoria, 2h ćwiczenia: 100 zł

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami

połączone z rejsem żeglarskim po Chorwacji/Grecji.

Czas trwania: 7 dni

3500 zł/os.

min. 6 osób

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami

połączone z rejsem żeglarskim po Bałtyku.

Czas trwania: 7 dni

1800 zł/os
.
min. 6 osób

1
 Przy większych grupach ceny ustalamy indywidualnie
2 Ceny szkoleń specjalistycznych ustalamy indywidualnie wg potrzeb klientów
3 PODANE CENY NIE DOTYCZĄ FIRM BĘDĄCYCH POD STAŁYM NADZOREM
4 Ilość godzin i program zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie szkoleń BHP