Yellowfrog - logo

Szkolenia PPOŻ - Bydgoszcz

Mamy odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkoleń PPOŻ. Ochrona przeciwpożarowa jest bardzo istotna, dlatego tak ważne jest zorganizowanie odpowiednich szkoleń w zakładzie pracy. Powinni w nich uczestniczyć nie tylko wszyscy pracownicy, ale również pracodawcy. Dzięki szkoleniom możliwa jest szybka ochrona zdrowia czy życia w sytuacji zagrożenia, np. podczas pożaru. Osoby biorące w nich udział zostają zapoznane z procedurami postępowania w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa. Uczymy także, jak zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń.

Prowadzimy wstępne szkolenia PPOŻ., podczas których nowo zatrudnieni pracownicy mają szansę poznać ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej. Organizujemy spotkania służące przekazywaniu informacji dotyczących zagrożeń pożarowych, profilaktyki oraz sposobów używania sprzętów gaśniczych. Wyjaśniamy również, na czym polegają zasady ewakuacji i zapoznajemy pracowników z planem dróg ewakuacyjnych w zakładzie pracy. W szkoleniach PPOŻ. powinny także uczestniczyć osoby prowadzące laboratoria oraz inne miejsca, w których występują niebezpieczne materiały. Zapraszamy do poznania oferty biura rachunkowego, szkoleń bhp oraz świadczonych usług bhp.

Kompleksowa obsługa PPOŻ

Oprócz prowadzenia szkoleń zapewniamy kompleksową obsługę PPOŻ., w ramach której:

  • wyznaczamy drogi ewakuacyjne,
  • uczestniczymy w trakcie kontroli przez organy zewnętrzne,
  • opracowujemy wewnętrzne akty prawne z zakresu PPOŻ.,
  • sprawujemy nadzór nad pracami niebezpiecznymi pożarowo,
  • określamy wymaganą ilość i rozmieszczenie środków gaśniczych,
  • tworzymy i aktualizujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych.