Yellowfrog - logo

Szkolenia ppoż. — Bydgoszcz

Prowadzimy szkolenia ppoż. w Bydgoszczy. Mamy kwalifikacje i doświadczenie do tego, aby przeprowadzać zajęcia zgodnie z wymogami narzuconymi przez przepisy prawa. Ochrona przeciwpożarowa jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa pracowników, a także mienia całej firmy. Choć na co dzień nie myśli się o zagrożeniu, to opanowanie procedur na wypadek jego wystąpienia oraz zapobiegania mu jest bardzo ważne.

W tego rodzaju panelach edukacyjnych powinni uczestniczyć nie tylko wszyscy pracownicy, ale również pracodawcy. Dzięki szkoleniom możliwa jest skuteczna ochrona zdrowia czy życia w sytuacji zagrożenia, np. podczas pożaru. Osoby biorące w nich udział zostają zapoznane z procedurami postępowania w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa i jak skutecznie go unikać.

Przebieg szkoleń ppoż.

Prowadzimy wstępne szkolenia ppoż., podczas których nowo zatrudnieni pracownicy mają szansę poznać ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej. Organizujemy spotkania służące przekazywaniu informacji dotyczących zagrożeń pożarowych, profilaktyki oraz sposobów używania sprzętów gaśniczych. Wyjaśniamy również, na czym polegają zasady ewakuacji i zapoznajemy pracowników z planem dróg ewakuacyjnych w zakładzie pracy. W szkoleniach ppoż. powinny także uczestniczyć osoby prowadzące laboratoria oraz inne miejsca, w których występują niebezpieczne materiały.

Zajęcia mają praktyczny wymiar. Informujemy na temat teoretycznych zagadnień związanych z ryzykiem wystąpienia pożaru czy użyciem narzędzi gaśniczych, jednak skupiamy się przede wszystkim na zastosowaniu tej wiedzy w rzeczywistości. Pokazujemy, że w sytuacjach zagrożenia każda chwila ma znaczenie, a bagatelizowanie świadomości o tym może wiązać się z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub nawet życia.

Uzupełniamy również dokumentację związaną z przebiegiem szkoleń. W przyszłości informujemy także na temat konieczności ich powtórzenia, a nasze biuro pełni również inne obowiązki wynikające z obsługi kadrowej firmy. Pomożemy Ci kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo pracowników i wypełnić związane z tym wymogi formalne.

Zakres obsługi ppoż.

Oprócz prowadzenia szkoleń zapewniamy kompleksową obsługę ppoż., w ramach której:

  • wyznaczamy drogi ewakuacyjne — uwzględniamy przy tym specyfikę danego obiektu i wymogi prawne,
  • uczestniczymy w trakcie kontroli przez organy zewnętrzne,
  • opracowujemy wewnętrzne akty prawne z zakresu ppoż.,
  • sprawujemy nadzór nad pracami niebezpiecznymi pożarowo,
  • określamy wymaganą ilość i rozmieszczenie środków gaśniczych,
  • tworzymy i aktualizujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych.

Pamiętaj, że nie należy bagatelizować zagrożenia pożarowego. Wiąże się to z koniecznością poniesienia odpowiedzialności prawnej, a także ryzykiem tego, że żywioł zaatakuje firmę, przyczyniając się do zniszczenia mienia oraz powstania realnego zagrożenia dla zdrowia i życia Twojego oraz Twoich pracowników. Możesz zminimalizować ryzyko takich zdarzeń i opracować procedury na wypadek ich wystąpienia. Zapraszamy do współpracy.