Yellowfrog - logo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Pełna księgowość stanowi najbardziej zaawansowaną i skomplikowaną formę prowadzenia ksiąg handlowych. Właśnie dlatego do jej wykonywania są zobligowane ściśle określone przedsiębiorstwa, których spis można znaleźć w ustawie o rachunkowości. Jakie są to podmioty i jakie działania wchodzą w zakres pełnej księgowości?

ksiegowosc

Księgowość uproszczona

Przedsiębiorcy działający w polskiej rzeczywistości gospodarczej mogą rejestrować swoje operacje na dwa sposoby: w formie uproszczonej (tzw. mała księgowość) oraz w formie pełnej księgowości. Pierwsza z nich dedykowana jest małym przedsiębiorcom, których obowiązkiem jest m.in. prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów (przy opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową albo podatkiem liniowym) albo ewidencjonowanie przychodów (gdy firma opodatkowana jest ryczałtem). Są to dwa główne obowiązki, z których mogą korzystać osoby fizyczne, cywilne spółki osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły sumy 2 mln euro.  

Kiedy firma musi przejść na zasady pełnej księgowości?

Pełne księgi rachunkowe dedykowane są przedsiębiorcom prowadzącym spółki kapitałowe (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz te podmioty, których przychody netto przekroczyły 2 mln euro. Wówczas firmę będą obowiązywać bardziej skomplikowane zasady co do ewidencjonowania operacji, czyli prowadzenie tzw. ksiąg rachunkowych. Składają się one z dzienników, księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, zestawienia sald na kontach księgi głównej oraz pomocniczych, a także zestawień aktywów i pasywów. Wymogiem stawianym przez prawo jest również konieczność sporządzania tzw. sprawozdania finansowego, które musi zawierać m.in. rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym przedsiębiorstwa.

Prowadzenie pełnej księgowości to dla wielu mniejszych przedsiębiorstw prawdziwe wyzwanie. Najczęściej wymaga stworzenia osobnego działu księgowego lub korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, takiego jak nasze. Dzięki specjalizacji stricte w tym obszarze, możemy przeprowadzić Państwa przez ten skomplikowany proces. Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Mapy Google

Adres

ul. B. Chrobrego 22/2
85-047 Bydgoszcz

Czynne

Poniedziałek–Piątek
7:00–15:00

Zadzwoń