Yellowfrog - logo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Celem, dla którego stworzono zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jest ochrona zdrowia oraz życia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Przepisy te przyczyniają się też do zwiększenia dobrostanu zatrudnianych osób, zwłaszcza dzięki zwiększeniu świadomości przedsiębiorców, którzy sami muszą przejść przez tego typu szkolenia i powinni wdrażać bezpieczne rozwiązania w swoich firmach.

BHP

Zmiany w przepisach dotyczących szkoleń BHP

Firmy specjalizujące się w szkoleniach BHP, w tym również nasza, muszą na bieżąco monitorować, czy w przepisach nie zaszły zmiany, o których należy informować podczas szkoleń. Przykładowo wraz z końcem czerwca 2019 roku pojawiła się korekta w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy dotyczącym szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z poprawek jest zmiana w szkoleniach dla pracowników działów administracyjno-biurowych, którzy nie muszą brać udziału w takich kursach, o ile firma znajduje się w grupie tych działalności, których kategoria ryzyka nie jest wyższa niż trzecia. Przepisy te wciąż wskazują jednak na pewne odstępstwa, np. względem osób, które kierują innymi pracownikami – one zawsze mają obowiązek brania w nich udziału. Właśnie z powodu takich zmian, placówki szkoleniowe muszą być na bieżąco z przepisami, gdyż te sporadycznie ulegają zmianie.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Za niezagwarantowanie pracownikowi warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, przedsiębiorcy grozi odpowiedzialność odszkodowawcza z powództwa cywilnego, a także za naruszenie przepisów Kodeksu pracy. Jeśli naruszenia są nagminne, do odpowiedzialności może również zostać pociągnięta osoba, która kieruje pracownikami. Ukarany może być także pracownik, jeśli nie będzie stosował się do zasad BHP w miejscu pracy. Kodeks pracy przewiduje w takiej sytuacji upomnienia, nagany oraz kary pieniężne. Te ostanie mogą być zastosowane wtedy, gdy pracownik stawi się w miejscu pracy np. pod wpływem alkoholu, albo opuści je bez wcześniejszego usprawiedliwienia.

Informacje przekazywane podczas szkoleń BHP powinny być przede wszystkim aktualne, dlatego firma, która je realizuje musi na bieżąco śledzić zmiany i stale poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

KONTAKT

Mapy Google

Adres

ul. B. Chrobrego 22/2
85-047 Bydgoszcz

Czynne

Poniedziałek–Piątek
7:00–15:00

Zadzwoń