Yellowfrog - logo

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Główny cel badania sprawozdań finansowych to uwiarygodnienie informacji, które dane przedsiębiorstwo prezentuje. Nie mniej istotne jest także utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Wiarygodność danego sprawozdania finansowego określa niezależny kontroler finansowy. Przyjrzyjmy się jakie są dokładnie etapy przeprowadzenia prawidłowego badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowesprawozdanie finansowe

Badanie sprawozdania finansowego można podzielić na dwa podstawowe etapy: prace wstępne oraz prace zasadnicze. W trakcie badania biegły rewident określa czy przedstawione dokumenty są dokładnym odzwierciedleniem sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego danego przedsiębiorstwa. Rewident zwraca uwagę również na to czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami prawa, które obowiązują spółkę. W skład dwóch etapów badania sprawozdania finansowego wchodzą:

  • prace wstępne, w których trakcie ma miejsce: badanie systemu ewidencji, przyjrzenie się procedurom dotyczącym strategii ewidencji podatku od towaru i usług, inwentaryzacja elementów majątkowych czy kontrola prawnych podstaw działalności,
  • prace zasadnicze, w których trakcie odbywa się: badanie prawidłowości związanych z wyceną aktywów i pasywów na dzień bilansowy, określenie wyniku finansowego za rok obrotowy, sprawdzenie sprawozdań finansowych pod kątem kompletności i realności informacji, które zostały w nich zawarte, zbadanie sprawozdań pod względem obowiązujących aktualnie wymogów prawa. 

Przy przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych, warto skorzystać z profesjonalnej obsługi księgowej. Doświadczone biuro rachunkowe zapewni nam najwyższą jakość usług i prawidłowo przygotuje firmę do badania bilansów. 

Kogo dotyczy sprawozdanie finansowe?

Obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych (na podstawie: art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dotyczy między innymi takich jednostek jak: banki krajowe oraz oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, oddziały instytucji kredytowych, krajowe instytucje płatnicze czy spółki akcyjne. Warto również wspomnieć, że badaniu podlegają też wszelkie jednostki, które działają na podstawie przepisów o funkcjonowaniu oraz organizacji funduszy emerytalnych czy także te jednostki, które funkcjonują na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

Do badania sprawozdań finansowych może się zgłosić każda, wcześniej do tego niezobowiązana, jednostka. Dlaczego warto zdecydować się na takie działanie? Choćby i po to, aby ocenić stan obecnie obowiązującego systemu kontroli wewnętrznej, usprawnić funkcjonowanie jednostki, wykryć problemy i nieprawidłowości, a następnie nanieść wymagane korekty. Nie sposób i nie wspomnieć o tym, że pozytywna opinia na temat badania zwiększy zaufanie do jednostki oraz zachęci potencjalnych inwestorów czy kontrahentów do podjęcia lub kontynuowania współpracy.

KONTAKT

Mapy Google

Adres

ul. B. Chrobrego 22/2
85-047 Bydgoszcz

Czynne

Poniedziałek–Piątek
7:00–15:00

Zadzwoń