Yellowfrog - logo

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pojawienie się zarzewia ognia w budynku, w którym przebywają ludzie, oznacza poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Właściwy sposób zachowania może pozwolić na uniknięcie poparzeń związanych z wysoką temperaturą oraz pojawieniem się płomieni, a także zatrucia gazami pożarowymi. Sposobem na zdobycie potrzebnych w takich sytuacjach kompetencji jest fachowo przeprowadzone szkolenia przeciwpożarowe. Przekonajmy się, jakie uregulowania wskazują na konieczność ich odbywania i sprawdźmy, jakie elementy zawiera ich program.

przyciskZ czego wynika konieczność prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o istniejących niebezpieczeństwach oraz sposobach postępowania w razie wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowi i życiu. Wiąże się to z koniecznością wprowadzania do szkoleń BHP elementów związanych z ochroną przeciwpożarową. Warto pamiętać, że Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wymaga by właściciel budynku, zarządca albo podmiot, który faktycznie nim włada np. firma wynajmująca pomieszczenia lub cały obiekt zapoznała pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a także ustaliła metody działania na wypadek pożaru.

Jak powinno wyglądać szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenia przeciwpożarowe są przeprowadzane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje w tym obszarze m.in. zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, posiadające tytuł inżyniera pożarnictwa, a także inspektora ochrony przeciwpożarowej albo technika pożarnictwa. Powinny być częścią szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu ogólnego. Warto jednak pamiętać, że muszą być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz związanych z nią zagrożeń. Ważne będzie przeprowadzanie szkoleń okresowych, które pozwolą na odświeżenie wiedzy teoretycznej i ćwiczenia praktyczne np. z obsługi gaśnic czy ewakuacji. W ramach szkoleń przeciwpożarowych liczyć się będzie dokładne zapoznanie z wszystkimi zagrożeniami, przekazanie zasad obsługi sprzętu ppoż. oraz zachowania podczas ewakuacji, jak również zapoznania z sygnałami alarmowymi, oznaczeniami i istniejącymi procedurami.

KONTAKT

Mapy Google

Adres

ul. B. Chrobrego 22/2
85-047 Bydgoszcz

Czynne

Poniedziałek–Piątek
7:00–15:00

Zadzwoń