Yellowfrog - logo
Zespół yellowfrog

Obsługa księgowa — Bydgoszcz

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej podmiotów gospodarczych z Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Oferujemy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Formy działania i stosowane środki optymalizacyjne, które pozwalają obniżyć wysokość należności podatkowych, dostosowujemy do obowiązujących przepisów prawa i sposobu funkcjonowania danego podmiotu.

Zadania księgowe realizujemy w zależności od potrzeb Klienta:

 • w jego firmie — tworząc dział księgowości,
 • w naszym biurze.

Korzystamy także z rozwiązań obsługi księgowej online, dzięki czemu z oferty mogą skorzystać firmy z całej Polski. Jeśli nie wiesz, jaka usługa będzie najkorzystniejsza w Twojej sytuacji, skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie, które będzie wygodne w użytkowaniu, przejrzyste i możliwie szybkie we wdrożeniu.

Pomoc księgowej — zakres usług

W ramach kompleksowej pomocy księgowej oferujemy:

 • sporządzanie dla celów podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych miesięcznych deklaracji CIT, PIT w celu ustalenia należnej zaliczki z tytułu podatku,
 • sporządzanie i przekazywanie do GUS obowiązkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • przygotowanie dokumentów do sądu — założenie spółek, aktualizacja danych wraz z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • sporządzanie innych zestawień np. dotyczących analizy danych finansowych firmy, dokumentów przy ubieganiu się o kredyt.

Oferujemy również obsługę kadrową, w ramach której m.in. uzupełniamy dokumenty dotyczące pracowników, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy.

Koszty obsługi księgowej

Do ustalenia kosztów obsługi niezbędne są następujące informacje:

 • forma opodatkowania,
 • liczba faktur zakupu i sprzedaży w miesiącu,
 • liczba rachunków bankowych,
 • ilość oddziałów firmy.

Na podstawie tych czynników oszacujemy, jaki nakład pracy będzie konieczny do tego, aby księgowa zajęła się prowadzeniem rachunków Twojej firmy.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Współpraca z nami to gwarancja:

 • bezpieczeństwa podatkowego — stosujemy legalne działania, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, co chroni Cię przed błędami związanymi z nieuregulowaną sytuacją podatkową,
 • terminowej realizacji powierzonych zadań,
 • oszczędności — płacenie niższych podatków pozwala zwiększać kwotę przeznaczoną na inwestycje i rozwój biznesu,
 • skrupulatności i dyskrecji — chronimy dane dotyczące finansów i pracowników przedsiębiorstwa przed dostaniem się w niepowołane ręce.

Zakres działań dostosowujemy do każdego przedsiębiorstwa, z którym współpracujemy, uwzględniając przy tym formę prowadzonej działalności gospodarczej, jej obszar działania, a także cele finansowe — zarówno krótko, jak i długoterminowe. Zapraszamy do współpracy.

Obsługa kadrowa — Bydgoszcz

Oferujemy obsługę kadrową podmiotów gospodarczych z Bydgoszczy i okolicy, a nawet z całej Polski. Współpracujemy zarówno z małymi przedsiębiorcami, zatrudniającymi kilku pracowników, jak i rozbudowanymi korporacjami. Dostosowujemy zakres usług i formy działania do potrzeb konkretnego podmiotu.

Zajmujemy się prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej. Powierzone nam zadania realizujemy w terminowy sposób, aby spełnić wymogi narzucone przez ZUS czy US. Dzięki temu nie musisz obawiać się konsekwencji wynikających z zaniedbań w tym zakresie.

Zakres usług

Oferujemy m.in.:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie umów o pracę,
 • wypełnianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie rozliczeń wynagrodzeń.

Realizujemy zadania związane z bieżącą obsługą pracowników. Analizujemy, czy mają aktualne badania, które umożliwiają im legalne oraz bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych. Informujemy, kiedy należy je powtórzyć.

Organizujemy również szkolenia BHP i z ochrony przeciwpożarowej. Współpracujemy również z agencją pracy tymczasowej, pomagając Klientom uzupełnić braki kadrowe.

Obsługa ZUS

Niezwykle ważnym elementem dotyczącym funkcjonowania działu kadr i płac jest obsługa ZUS. Oferujemy w tym zakresie m.in.:

 • wprowadzanie i aktualizowanie danych pracowników w systemie ZUS,
 • wykonywanie rozliczeń z urzędem,
 • archiwizację dokumentacji,
 • przygotowanie informacji na temat wysokości składek ZUS i terminu ich zapłaty.

Prowadzimy także korespondencję z ZUS i reprezentujemy interesy Klientów przed jego organami. Zapraszamy do współpracy.

Badanie sprawozdań finansowych — Bydgoszcz

Przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych dla Klientów z Bydgoszczy, ale i całej Polski. W trakcie procedury sprawdzamy, czy rozliczenia podatkowe są prowadzone w terminowy i prawidłowy sposób, wynikający bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego. Aby uzyskać obiektywny wynik prowadzonego audytu, pobieramy próbki dowodów księgowych, które dadzą możliwość sformułowania wniosków dotyczących finansów przedsiębiorstwa.

Wykonanie cash flow

Wykonujemy również cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, który stanowi element sprawozdania finansowego. Procedura umożliwia obiektywną ocenę kondycji firmy w kontekście zysków i jej płynności finansowej. Podczas analizy bierze się pod uwagę faktyczne przepływy finansów w danym przedsiębiorstwie, dzięki czemu zyskuje się dokładną ocenę potencjału finansowego firmy i dane na temat tego, czy jest wypłacalna. Na podstawie cash flow można także zobrazować zmiany wielkości bilansowych i oszacować sytuację finansową w przyszłości.

Współpraca z Biegłym Rewidentem

Aby zapewnić Klientom najwyższą jakość usług, współpracujemy również z Biegłym Rewidentem. Do jego zadań należą m.in.:

 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • tworzenie ekspertyz ekonomicznych i finansowych,
 • wycena akcji przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie podatków.

Zakres konkretnych działań w badaniu sprawozdań finansowych dobieramy do potrzeb Klienta, obszaru, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Działamy w skrupulatny i rzetelny sposób, bazując na obowiązujących przepisach prawa i wymogach, które z niego wynikają.

Pełna księgowość — Bydgoszcz

Prowadzimy pełną księgowość dla podmiotów gospodarczych z Bydgoszczy i okolic, ale również z całej Polski. Jest to forma rozliczenia podatkowego dla dużych przedsiębiorstw, które osiągają wysokie przychody. Zgodnie z przepisami prawa wymaga ona ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, składników majątku przedsiębiorstwa, źródeł finansowania podmiotu gospodarczego. Pełna księgowość w przejrzysty sposób przedstawia sytuację finansową firmy.

Do jej prowadzenia są zobowiązane m.in.:

 • spółki komandytowe,
 • spółki akcyjne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • samorządy,
 • domy maklerskie,
 • jednostki korzystające z subwencji i dotacji.

Część podmiotów jest zobowiązana do pełnej księgowości ze względu na formę prowadzonej działalności, osiągane przychody. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorcy osiągający niższe przychody również mogę stosować tę formę rozliczenia w sposób dobrowolny.

Jak wygląda prowadzenie pełnej księgowości?

Pełna księgowość wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, składających się z:

 • dziennika,
 • księgi głównej,
 • ksiąg pomocniczych,
 • zestawienia obrotów,
 • inwentarza.

Prowadzenie pełnej księgowości, choć jest wymagającym przedsięwzięciem, ułatwia prowadzenie firmy i zarządzanie jej finansami. To szczególnie ważne w dużych przedsiębiorstwach, w których występuje wiele szczebli zarządzania. Co ważne, wspólnicy firmy czy udziałowcy mają stały wgląd w dokumenty i mogą na bieżąco analizować oraz kontrolować kondycję firmy, a także planować przyszłe działania na podstawie aktualnych kalkulacji.

Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych to poważne wyzwanie. Warto powierzyć je zewnętrznej firmie, która zajmie się również m.in. badaniem sprawozdań finansowych czy obsługą kadrową. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, który będziesz mógł przeznaczyć na dalszy rozwój biznesu.

KONTAKT

Mapy Google

Adres

ul. B. Chrobrego 22/2
85-047 Bydgoszcz

Czynne

Poniedziałek–Piątek
7:00–15:00

Zadzwoń